Historické bagy

Historie golfových bagů je z rodiny golfového vybavení nejkratší. Od počátku golfové historie si hráči nosili své hole v podpaží nebo za tímto účelem využívali nosiče. Tuto skutečnost dokládá i řada dobových obrázků, na kterých jsou vyobrazeny golfisté bez golfových bagů, kteří si nesou své hole nonšalantně v podpaží. První golfové bagy se začaly objevovat až před rokem 1890 a to ve velmi omezeném množství, kdy se jednalo spíše o výstřednost několika jednotlivců. Ve sběratelství golfových bagů se můžeme setkat se 4 typy golfových bagů

1) Pytel nebo obal z látky: Jako první začaly být mezi golfisty využívány jednoduché obaly z látky, a to již před rokem 1890. První golfové bagy byly určeny k nošení pouze několika kusů holí. Hnědá pytlovina či plachtovina, která se k výrobě bagů využívala, nebyla z hlediska dochování těchto bagů vhodným materiálem. Proto se dochovalo pouze několik kusů těchto bagů, jež jsou velmi cenným exemplářem. Prvotní bagy si nechávali jejich majitelé značit svými iniciálami.

2) Látkový vak:  Při raném rozšíření myšlenky nosit golfové hole v bagu, došlo v letech 1890 až 1900 k postupnému nahrazování látkových pytlů látkovými vaky, které byly ve spodní i svrchní části vyztužené kůží. U těchto látkových vaků se poprvé objevila také malá kapsička na golfové míčky a další golfové vybavení. Tyto vaky byly uzpůsobeny pro nošení cca 6-7 golfových holí. Byly opatřeny řemínkem pro nošení přes rameno. Mnohé z těchto bagů nedržely pevný tvar a proto bývají tyto bagy mylně považovány za své předchůdce z řad látkových pytlů.

3) Toulec: Od roku 1895 se začal objevovat specifický golfový vak, který se pro své značné rozšíření a oblibu mezi golfisty stal dnes ikonickým golfovým bagem, který je možné spatřit na mnoha výstavách historického golfového vybavení. Tento typ lze rozpoznat podle dřevěné rukojeti, která měla zajistit snazší a  pohodlnější manipulaci s bagem. Konkrétní určení stáří těchto bagů je však jejich hojným rozšířením ztíženo. Zkušený sběratel se může orientovat podle konkrétního provedení bagu, a sice podle velikosti kapes, podle kovových výztuží či podle krytů proti dešti atp. Průměr organizéru těchto golfových bagů se pohyboval kolem 3,5 palců.

4) Velkoprůměrové kulaté vaky: Rok 1910 je v historii golfu rokem, od kterého se začal výrazně zvyšovat počet golfových holí, které měli golfisté ve výbavě a se kterými běžně hráli. To s sebou přineslo nutnost větších a bytelnějších golfových vaků, které by umožnily pohodlné nošení všech holí. Hlavní výskyt těchto bagů datujeme v období let 1910 až 1920, v různých obměnách a podobách se však vyskytovaly i později.