Ochrana osobních údajů

# OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Děkujeme vám, že navštěvujete naši webovou stránku. Chceme vás informovat o tom, jak jsou zde sbírány a zpracovávány osobní údaje.

 

**1. Sběr údajů:**

Při vaší návštěvě můžeme shromažďovat informace, jako jsou jméno, e-mailová adresa a další údaje, které nám poskytnete dobrovolně.

**2. Účel zpracování:**

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony a slouží pouze k účelům, pro které byly poskytnuty. 

**3. Bezpečnost:**

Zajímá nás bezpečnost vašich údajů. Přijímáme opatření k zajištění jejich ochrany před neoprávněným přístupem nebo zneužitím.

**4. Sdílení s třetími stranami:**

Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou situací vyžadovaných zákonem. 

**5. Práva subjektu údajů:**

Máte právo na přístup k svým osobním údajům a jejich opravu či vymazání. Pro uplatnění těchto práv nás kontaktujte na uvedeném kontaktním údaji.

 Kontakt: bestgolf@bestgolf.cz

 

Děkujeme, že jste si přečetli naše sdělení o ochraně osobních údajů. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat.