Bounce

Úhel, pod jakým klesá dno hole od přední hrany směrem dozadu. Bounce je důležitý zejména u wedží. Čím je bounce větší, tím méně se hůl zaryje do země (do písku) a snáze sklouzne. S příliš velkým bounce se na druhou stranu hůře hraje například z holiny.