Face angle

Úhel, který svírá hlava hole se zamýšlenou cílovou linií. Hlava hole může být vůči tomuto úhlu buď otevřená nebo zavřená.