Kick point

Místo v golfovém shaftu, kde se hůl nejvíce prohne. Toto prohnutí má zásadní vliv na trajektorii letu míče. Pokud je kick point (bod zlomu) umístěn blíže gripu (high kickpoint), tak výsledná trajektroie bude nízká. Naopak čím blíže se kick point posouvá k hlavě hole, tím vyšší bude let míče.