Launch angle

Úhel, pod kterým míč vyletí do vzduchu okamžitě po impaktu (odpalu). Úhel odpalu závisí na loftu (sklonu) hole.