V sobotu 15.5.2021 je náš kamenný obchod z důvodu údržby elektrické sítě mimořádně uzavřen.

Sweet spot

Sweet spot je označení pro ideální místo na hlavě hole, kde by měl být zasažen míč. Je zde největší kumulace energie a zároveň je maximálně využit trampolinový efekt, což má za následek plné využití potenciálu a možnou délku rány.