Změna pravidel od 1. ledna 2019

Od příštího roku platí modernizovaná golfová pravidla, která přináší velké množství důležitých změn.  Pro každého golfistu tyto změny znamenají zásah do jeho hry, proto jsme vypracovali stručný přehled nejdůležitějších změn, který Vám adaptaci na nová pravidla usnadní. Berte to jako předčasný vánoční dárek, který jsme pro Vás nachystali.

V obecné rovině lze říci, že těmito změnami bude dosaženo zjednodušení a zrychlení hry. Díky tomu se golf přizpůsobí požadavkům moderní doby a stane se více dynamickým sportem, který získá na atraktivitě nejen u hráčů, ale zejména u fanoušků. Základní změnou, na které nová pravidla stojí, je definice nových oblastí hřiště, ve kterých již nenalezneme pojem "Překážky". Nově je hřiště rozděleno na těchto 5 oblastí:

  • Pole
  • Odpaliště
  • Trestné oblasti
  • Bankry
  • Jamkoviště

Nejméně změn se dočkala oblast Pole, kde lze z důležitých změn jmenovat pouze rozšíření úlevy pro zabořený míč,  která v současnosti platí pouze na nízko střižené plochy. Nově je tato úleva rozšířena na celou oblast pole. V následujících odstavcích si popíšeme, jaké hlavní změny nás v roce 2019 u dalších definovaných oblastí.

Změny v Trestných oblastech:

Trestné oblasti svým zavedením nahrazují pojem Překážky. V případě, že se jedná o zakázané trestné zóny (dnešní biozóny), může hráč využít beztrestné úlevy a posunout se mimo zakázanou trestnou zónu. Důležitou změnou je absence možnosti dropu na opačném břehu v případě červených trestných zón. Velké úlevy se hráčům dostane v případě, že se rozhodnou míč z trestné zóny hrát. V takovém případě mají v rámci nových pravidel dovoleno odstranit volné přírodní předměty, založit hůl, provést cvičný švih atp. Zkrátka se při odpalu ze zakázané zóny postupuje stejně jako v případě odpalu z pole.

Změny v oblasti Bankrů:

V oblasti bankrů došlo ke zmírnění pravidla, kdy byl zapovězen jakýkoliv kontakt hole s pískem, který předcházel ostrému úderu. Nyní se hráč nesmí holí dotknout písku před a za míčkem, jinde již ke kontaktu dojít může, není-li tento kontakt veden za účelem testování vlastností písku či za účelem zlepšení podmínek pro svou hru. V současnosti je možné odstranit z bankru veškeré umělé pohyblivé překážky a dokonce beztrestně narovnat míč, který se během odstraňování těchto překážek pohnul. Nově lze toto pravidlo využít i na odstranění volných přírodních předmětů, pouze s tím rozdílem, že během odstraňování přírodních volných předmětů nesmí dojít k pohybu míčku. Nová pravidla přináší také možnost jak se dostat z těžko hratelné pozice, která není způsobena nepohyblivou závadou, a to za využití dropu po linii dozadu za bankr se dvěma trestnými ranami.

Změny v oblasti Jamkoviště:

Zatímco v současnosti pravidla povolují upravit na greenu pouze stopy po dopadu míče, dle nové úpravy může hráč na greenu upravit cokoliv.  A to včetně poškození způsobených botami, praporkovou tyčí, zvířaty či odstranění pevných překážek, jako jsou například kamínky, dřevíčka atp. Další důležitou změnou je možnost ponechat praporkovou tyč v jamce. Tato změna je navíc podpořena skutečností neexistence penalizace při trefení praporkové tyče, která se nachází v jamce, a dokonce ani neúmyslné trefení obsluhované či odložené tyče. Trvalé zakotvovení v nových pravidlech najde dosavadní doporučení vyvinit hráče z neúmyslného posunutí míče v oblasti jamkoviště, například jeho zasažením během cvičných švihů či zasažení upuštěným markovátkem. 

Změny v oblasti Outu:

Některých změn se dočkalo i zahrání míče do zámezí. Nová pravidla eliminují trest pro hráče, který během hledání neúmyslně pohnul svým míčem. Další změnou je skutečnost, že na odhadnuté původní místo dopadu se míček nespouští, ale umisťuje. Tyto dvě dobré zprávy jsou vyváženy jednou nepříjemnou zprávou, a sice, že čas na hledání míčku je zkrácen na 3 minuty.

Doufáme, že se v nových pravidlech lehce zorientujete a že Vám přinesou spoustu příjemných chvil na golfu. V případě, že si nebudete ohledně nových pravidel s čímkoliv jisti, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poradíme.