Slovník pojmů - R

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

 

Range ball [Renč bol] - český výraz: Drivingový míč Míče, které se používají pro hru na driving range (cvičné louce). Jsou to většinou velmi levné dvouvrstvé balony, které oproti standartním míčům nelétají tak daleko
R&A [R&A] - český výraz: R&A Historický domov golfu na hřišti Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews
Rake [Rejk] - český výraz: Hrabat bunker Pokud hráč zahraje jeho míč do bunker, je povinen po sobě ušlapaný písek také opravit nebo zahrabat do původního stavu (Rake)
Reading the green [Ríding d grín] - český výraz: Čtení greenu Přemýšlení nad ideální dráhou patu. Hráč při čtení greenu musí brát v úvahu několik faktorů včetně rychlosti, sklonu, vzdálenosti k jamce, směru růstu trávy a v extrémních případech i směr větru
Recovery [Rikavry] - český výraz: Záchraná rána Rána z obtížné pozice, kdy se hráč snaží zahrát ven z překážky tak, aby mohl hrát další ránu z lepší pozice
Rescue [Reskju] - český výraz: Rescue (Hybrid) Viz. hybrid
Reverse overlap [Revers oúvrlap] - český výraz: Obrácené držení Většinou se toto držení používá při puttování, kdy hráč drží grip pravou rukou blíže tělu a levou dále od těla.
Rythm [Rytm] - český výraz: Rytmus (tempo) Viz. tempo
Rim [Rim] - český výraz: Hrana Vnější hrana jamky
Roll [Ról] - český výraz: Rolování míče Používá se pro popsání toho, jak kvalitně se míč pohybuje po greenu. Na kvalitním greenu se míč pohybuje tak, že neskáče a ,,drží směr". Naopak na nekvalitním greenu se pak míč nepředvídatelně vychyluje ze směru, což stěžuje samotné puttování
Run [Ran] - český výraz: Vzdálenost, kterou míč urazí po dopadu na green

 

Zpět na soupis všech pojmů