Slovník pojmů - L

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

 

Lag putt [Lag pat] - český výraz: Přibližovák Strategie hráče při patování tak, že se hráč ,,nesnaží" zahrát míč přímo do jamky, ale do takové pozice, ze které bude mít jistotu proměnění další rány. Takto se hrají především velmi dlouhé a tudíž obtížné putty
Laid off [Leid of] - český výraz: Označení pro pozici hole ve vrcholu nápřahu. Hůl míří vlevo od cíle a míč bude mít většinou tendenci stáčet se do prava
Lake ball [Leik bol] - český výraz: Ohraný míč Míče, které jsou buď znovu nalezeny hledači nebo vylovené z vodních překážek. Tyto míče jsou prodávány za minimální cenu místními sběrači
Launch angle [Lanč engl] - český výraz: Úhel odpalu Úhel, pod kterým míč vyletí do vzduchu okamžitě po impaktu (odpalu). Úhel odpalu závisí na loftu (sklonu) hole
Lay up [Ley ap] - český výraz: Pozice Záměrně defensivně zahraná rána do určitého bodu, který je označen jako Lay up (pozice)
Leading edge [Líding edž] - český výraz: Hrana hlavy hole Spodní hrana hole, která jako první přijde v okamžiku úderu do kontaktu se zemí. Pokud hráč odpálí míč pouze touto hranou, tak je tato rána označena jako Topnutá (nízká rána, která urazí pouze pár metrů)
Leak [Lík] - český výraz: Slice, Fade Viz. Slice, Fade
Lie angle [Lay engl] - český výraz: Úhel shaftu Úhel, který svírá shaft s hlavou hole
Line up [Lajn ap] - český výraz: Sklon greenu Místo na greenu, kde míč ,,chytne" break (začne točit) v závislosti na sklonu greenu
Line [Lajn] - český výraz: Dráha patu Pomyslná dráha, po které si hráč představuje zahrát svůj míč. Je golfovou slušností, že spoluhráči do této dráhy nevstupují, aby nedošlo k jejímu poškození
Links course [Links kors] - český výraz: Linksové hřiště Hřiště, které je umístěno blízko moře a je pro něj typický silný vítr, úzké fairwaye lemované vysokou trávou a také rychlé a tvrdé greeny
Lip out [Lip aut] - český výraz: Vyjetí z jamky Situace na greenu, kdy hráčův míč jede směrem do jamky, ale o hranu jamky změni směr (někdy i o 180° ) a jamku mine
Lip [Lip] - český výraz: Hrana jamky Hrana jamky. Profesionálně navrtaná jamka by měla mít ostře seříznuté hrany a na bílo natřené první 2cm směrem dovnitř
Lob wedge [Lob wedž] - český výraz: Lobka Speciální hůl, která se používá pro velmi krátké a extrémně vysoké rány. Její obvyklý loft (sklon) je od 58° po 64°
Loft [Loft] - český výraz: Úhel Úhel, který svírá úderová plocha hlavy hole se zemí
Long game [Long geim] - český výraz: Dlouhá hra Termín, kterým se označují rány přesahující 160 metrů. Tyto rány se většinou hrají 5, 4, 3 železy; 5, 3 dřevem a driverem
Long irons [Long airons] - český výraz: Dlouhá železa Označení pro 1,2, 3, 4, 5 železa. Mnozí amatérští golfisté je dnes nahrazují hybridními holemi
Long putter [Long patr] - český výraz: Dlouhý patr Patr se extrémně dlouhým shaftem, jehož grip končí až u ramen golfisty
Long handicaper [Long hendikepr] - český výraz: Singl hráč Hráč, který dosáhl na jednomístný HCP

 

Zpět na soupis všech pojmů